video: girl in black pantyhose with clown

<p>

<br /><br /></p>

„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde