Video: Underdesk pantyhose in train

<p>

<br /><br /></p>

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde